BSD, rekonštrukcia schodíšť

Realizácia stavby: 01.01.1970
Mesto: Žiar nad Hronom

BSD, rekonštrukcia schodíšť

Realizácia stavby: 01.01.1970      Mesto: Žiar nad Hronom