Kontakt

Sídlo

OMNIA SVK, s. r. o.,

Ľudovíta štúra 529, 966 01 Hliník nad Hronom

Kontaktné miesto

OMNIA SVK, s. r. o.,

Pod Donátom 5, 96501 Žiar nad Hronom

Obchodné údaje

Názov spoločnosti: OMNIA SVK, s. r. o.,

IČO: 44865155

IČ DPH: SK2022858629

Obchodný reg. Okresného súdu v Banskej Bystrici,
Oddiel: Sro, Vložka číslo 16828/S.

Bankové údaje

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2622791838/1100
(SWIFT: TATRSKBX)

IBAN: SK11000000002622791838

Konateľ

Ing. Andrej Murín

Tel. číslo:

+421 915 803 308

E-mail:

andrej.murin@omniasvk.eu

Projektový manager

Roman Schwarzbacher

Tel. číslo:

+421 905 873 176

E-mail:

roman.schwarzbacher@omniasvk.eu

Ekonomické oddelenie

Ing. Darina Morvajová

Tel. číslo:

045/672 02 71

E-mail:

darina.morvajova@omniasvk.eu

Kontaktný formulár