Ľudské zdroje

Naša spoločnosť neustále zvyšuje počet zamestnancov a spolupracovníkov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a referenciami posielajte na emailovú adresu:

andrej.murin@omniasvk.eu