Prístavba haly, Nemak

Realizácia stavby: 04.06.2014
Mesto: Žiar nad Hronom

Prístavba haly, Nemak

Realizácia stavby: 04.06.2014      Mesto: Žiar nad Hronom