BSD, Oprava splaškovej kanalizácie

Realizácia stavby: 04.05.2013
Mesto: Žiar nad Hronom

BSD, Oprava splaškovej kanalizácie

Realizácia stavby: 04.05.2013      Mesto: Žiar nad Hronom