BSD, Rekonštrukcia balkónov

Realizácia stavby: 04.06.2012
Mesto: Žiar nad Hronom

BSD, Rekonštrukcia balkónov

Realizácia stavby: 04.06.2012      Mesto: Žiar nad Hronom